Is Debor In You? - Think Debor.

Varför det är bra att rekrytera

Posted Oct. 9, 2013, 1:37 p.m. By debor Tags: Rekrytering

Rekrytering är ju något som de flesta företag har innan man blir anställd. Det är ju väldigt bra för att man ska hitta folk som verkligen är lämpade för jobbet. Det är ju inte alla som har det som krävs för ett arbete och man kan inte inte anställa folk som inte riktigt skulle passa för jobbet. Så därför gäller det att ta reda på det i rekryteringssteget. Men det brukar funka riktigt bra faktiskt. Det är ju verkligen bra att det går till på det här sättet så att någon som inte kan jobbet blir anställd.